INDEX

~~~ Cathalijne Smulders is een visueel kunstenaar. "In mijn werk onderzoek ik hoe we elkaar waarnemen in sociale relaties en hoe we onze waarneming gevoeliger kunnen maken. Ik werk altijd samen met mensen die ik bijzonder vind. Vaak zijn dat jonge kinderen. Ik heb ook gewerkt met mensen met spasme of afasie, een spraakstoornis, die ik koppel aan dansers of zangers, om samen een compositie te maken. Mijn manier van werken resulteert vaak in poetische en gezamenlijke maakprocessen waarin deelnemers alternatieve en gevoelige manieren ervaren om zich tot de ander en de omgeving te verhouden. Ik maak deze processen zichtbaar en ervaarbaar in verschillende visuele, tactiele en akoestische vormen, zoals in een performance, een verzameling teksten, een geluidscompositie, tekeningen, objecten of een parfum.

NEWS, WORKS

CONTACT

RE_CREATIE residentie REINAERDE
residentie (voorjaar 2020)

~~~ Dit voorjaar doe ik een residentie bij Reinaerde, een zorginstelling voor mensen met een meervoudige beperking. In deze tijd dat aanraking problematisch is geworden door een virus wil ik onderzoeken hoe het mogelijk is om een zintuiglijk en gezamenlijk maakproces op gang te brengen van een afstand. Hoe betrek je een ander in een maakproces waarbij aanraking en nabijheid essentieel zijn? Hoe speel je met elkaar als je niet dichtbij elkaar kan zijn? Hoe initieer je een zintuiglijke wisselwerking of interactie zonder woorden, met een scherm ertussen? In opdracht van RE_CREATIE, Reinaerde en Mondriaan Fonds.


JAN
script voor een dans performance (2019-2020)

~~~ Samen met Jan maak ik een script voor een dans performance. Jan heeft zijn vermogen om te bewegen bijna verloren. Hij is een danser. Samen met hem onderzoek ik hoe we zijn ideeen en gevoelens kunnen uitdrukken in scenario's. Ik ga naar hem toe, ik teken, noteer of verbeeld zijn gedachten in een beweging. Iedere keer een zin of een beeld. Deze stills zijn gemaakt op dinsdagochtend in Jan zijn kamer in het revalidatiecentrum. Marijn Smulders filmt.


PARFUM VARKEN
een geuronderzoek met varkenshouders, een parfumbalsem en een film (2018)

~~~ Dit werk is een gezamenlijk onderzoek naar de geur van varken in Limburg. Samen met varkenshouders onderzocht ik hoe de geur van varkens zich manifesteert in het landschap. De verzameling van geuren en de gevoelens en ervaringen die de geur van varken oproept zijn tastbaar gemaakt in een parfum balsem van varkensvet, ontworpen door geurontwerper Tanja Schell, in een keramische houder ontworpen door Mariska Koolen en in een film, gefilmd door Marijn Smulders. In opdracht van Museum Bommel van Dam / Circular Art Lab Limburg.


'HOUT, DE LETTERGREEP IS GEMAAKT VAN HOUT.'
performance reading (2018)

~~~ ''HOUT, DE LETTERGREEP IS GEMAAKT VAN HOUT.' is een zin gesproken door Tamara, een vrouw met afasie. Ik heb samen met haar een performance-lezing gemaakt. Voor haar beroerte was Tamara een beoefenaar van ritmische gymnastiek. Voor deze lezing vroeg ik Tamara om te spreken over ritmische gymnastiek. Terwijl ze spreekt, vergeet ze woorden, hapert ze en verwisselt ze lettergrepen of woorden. Deze lezing onderzoekt hoe we de ander waarnemen, waar we naar luisteren en wat we verstaan in een situatie waarin spraak wordt beinvloed door een zenuwverstoring van het lichaam. Tamara spreekt samen met mij en een groep vocale improvisatoren die de kwaliteiten van haar fragiele en haperende stem akoestisch nabootsen, contrasteren of vloeiender laten klinken. Deze lezing werd uitgevoerd in PERDU, Amsterdam en is de derde versie in de serie: APHASIC READINGS

KINDERSPEL
onderzoek (2013 - nu)

~~~ Als kunstenaars en kinderen samen spelen. Vanaf 2013 geef ik leiding aan een kunst-initiatief voor jonge kinderen (nul tot zes jaar oud), in samenwerking met een groep kunstenaars in de disciplines dans, visueel, ontwerp en muziek. Ik heb een stichting voor deze activiteiten opgericht: Kleintjekunst. In de loop der jaren hebben we een werkwijze ontwikkeld en beoefend waarmee we jonge kinderen stimuleren om te spelen en op een zelf ontdekkende manier te leren (over kunst). Onze benadering gaat uit van lichamelijke, zintuiglijke en non-verbale vormen van communicatie. Kinderen leren met hun lichaam en door het verwerven van zintuiglijke ervaringen: door te bewegen, door te voelen, door te luisteren en door zich uit te drukken in beweging, geluid, ritme of vorm.

BADEN
series performances op publiek strand (2017)

~~~ BADEN bestond uit een verzameling van open performatieve sessies, op een publiek strandje. Tijdens deze werksessies vroeg ik dansers en zangers om een interactie op te bouwen met Jan. Jan heeft Chorea athetose, ook wel de dansziekte genoemd. Het uitgangspunt voor iedere interactie was de manier waarop Jan op een zandstrand alledaagse handelingen uitvoert. Jan trekt een T-shirt aan, tekent een vorm in het zand, kijkt naar de zon. Zijn gebaren en handelingen worden vervormd door abrupte en ongecontroleerde veranderlijke bewegingen, spasmes. Tijdens de oefensessies zochten we samen naar uitwisselingen met Jan waarbij de verschillen tussen spastisch en niet-spastisch oplossen in een kluwen van lichamen en een opeenvolging van lichamelijke, gevoelige en fragiele vormen van uitwisseling.

APHASIC READINGS
performance readings (2016-2017)

~~~ For this performance readings I work closely together with Tamara, a singer with aphasia. Aphasia is a speaking disorder. Aphasic individuals have difficulty forming speech as a result of brain damage. These readings are a play between an aphasic voice, her surrounding and a choir. Every reading explores how perception takes shape in a situation where existing forms of language are affected by speechlessness, the inability to form words. The reading begins with a text or description read by Tamara. She speaks together with a group of vocal improvisors that acoustically mimic the qualities of Tamara her voice.

AFTER IMAGE
performative workshop (2017)

~~~ Fall 2017, I guided performative workshops about the perception of colour, at De School. Visitors of Amsterdam Dance Event are guided through exercises that intensify the perception of colour. By covering the eyes we concentrated on seeing an after image. This performative workshop was guided by me and Linda and Alicia, two girls with vision impairment. The workshops took place in the light installations of Children of the Light and activated a moment of stillness within the club.

'I PROPOSE, WITHOUT EMOTION TO DECLAIM THE BIZARRE AND FANTASTIC SCENE WHICH YOU ARE ABOUT TO ENCOUNTER. YOU, PAY ATTENTION TO ITS CONTENTS AND BEWARE OF THE UNUSUAL IMPRESSION, WHICH IT WILL NOT FAIL TO LEAVE, LIKE A BRAND ON YOUR PERPLEX IMAGINATIONS. BE, IF YOU CAN, AS CALM AS I IN READING THESE LINES AND DO NOT BLUSH AT THE THOUGHT OF WHAT THE HUMAN HEART IS,
text and reading performance (2015)

~~~ Fall 2015, I did artistic research in the psychiatric institution GGZ Altrecht, Den Dolder, where I engaged myself in relations with people with a psychotic syndrome. These people see shapes that I did not see, hear voices that I did not hear and wear heavy wools in the midst of summer. I visited the therapy spaces and observed the interactions in the space. Nobody spoke to me, so and I had lemonade and silent conversations most of them muted by drugs, shyness or the incapacity to verbalize a coherent sentence. In situations where words are affected by hallucinations and delusions, language has no function to fulfill and I involved in relations through physical, sensuous and fragile means of exchange. It was not allowed to film or record audio in the therapy rooms. To communicate about my experience afterwards I wrote a text. For this text I modified the diagnostic vocabulary that is used to observe and analyse a psychotic syndrome. I performed the text as a performance reading. Whilst reading the text I positioned myself in a physically demanding posture that increased in intensity during the reading and affected the words I uttered.

(BEING) COLOR,
performance workshop (2014 - 2017)

~~~ This workshop is announced as performance. And this inserts a uncertainty. It was for the first time performed at Volksroom, Brussels, where we first, as part of the performance, took the stage away, so that everybody shared the same floor. In this performance, a workshop leader David, invites the viewers, with different dance backgrounds, to embody colours. The workshop activates an encounter between different (dance) vocabularies and evokes a negotiation about the different perceptions and interpretations of color and their affects on the body.

(SHE),
text, (2016)

~~~ This text is a modifeid and translated version of my thesis GEOGRAPHY OF AFFECTION. I replaced the subject of the thesis with the words (She). (She) is about the word and how words affect our perception of the other. (She) is a collection of existing texts that describe an identity (She). But through the use of strategies that mirror, invert, repeat or interrupt these texts, existing interpretations dissolve in favor of more porous propositions of what a (She), can be.

GEOGRAPHY OF AFFECTION
thesis (2016)

~~~ This thesis is written in 2016 for the Cure Master, a temporary master program (MA Fine Arts) at the Sandberg Institute. I wrote my thesis on an art practice that is characterized by the process based evocation of new (social) relations that take shape through porous, complex, physical and affectionate means of exchange. My research focuses on the performativity of the gestures, words and behaviour that the artist exchanges with her surroundings and the affects and relationships that these actions evoke.

RAZORBLADE / TOOTHBRUSH
collective reading sessions, (2015)

~~~ I initiated collective readings of interpretations written by social researchers, who interviewed persons with the speaking disorder aphasia. The purpose of these readings is to challenge interpretations, descriptions and forms of notation in the texts, through the lens of embodied reading.

GROUP PHOTO
performance (2015)

~~~ We initiated a series of instructions for a collective pose for a group photo of artists participating in the group show Does not Equal, W139, Amsterdam (NL). Karoline Swiezynski, the graphic designer of the exhibition wanted to use the photo for the front cover of the exhibiton poster. Whilst shaping the artists into a soft and intimate kissing pose, a discussion about their representation aroused. So we proposed that the group could choose their own pose. The search for a pose that everyone agrees upon, is represented in the selection of 4 group photos that are selected by the group. In collaboration with Mariko Kuwahara.

THE BEHAVIOR OF ART OBJECTS IN A CAT MUSEUM
performance reading (2014)

~~~ The text of the lecture consists of a selection of texts on cats, found on the internet, but the word 'cat' is replaced with the word (art) object. The lecture is a playful and poetic speculation about our relation with art objects as if it were living beings (cats). It took place at LOST & FOUND and was made in collaboration with Mariko Kuwahara.

ORANGE,
performance, (2014)

~~~ This performance is the outcome of a collective and playfull research into the perceptible qualities of color (orange) and how to translate those qualities in audible and physical forms. This research was shown in a private garden of Oscar Hammerstein lawyers during Open Garden Days. It was an ongoing performative exploration that lasted 5 hours. In collaboration with Mariko Kuwahara.

A CIRCLE DANCE ON A FOOTBALL FIELD
performance (2014)

~~~ In this performance movement, mirroring and repetition are practiced to activate a playfull and alternative interaction with participants of a sports day organised by De Kloof, Regenboog foundation, a homeless shelter in Amsterdam. In collaboration with Mariko Kuwahara.

LIGHT US UP
performance at FLAM, Forum of Live Arts (2014)

~~~ In this performance sculptural textiles are created by candle makers from a candle manufactory of Regenboog foundation, a foundation for homeless and addicted people in Amsterdam. In collaboration with Mariko Kuwahara.

LIGHT US UP
performance at W139 (2014)

~~~ In this performance homeless and addicted people in Amsterdam and artist overlap as the people of the streets of Amsterdam light up the exhibition space. In collaboration with Mariko Kuwahara.

ALPHABET,
(2014)

~~~ Based on imitation of a video found on Youtube that represents a visible alphabet, a series of gestures that relate to the the sounds and rhythms of speech, 4 performers explore new ways of speaking with gestures in a performance that lasted 2 hours. In collaboration with Mariko Kuwahara.

WORKING TOGETHER
performance & video (2012)

~~~ Working Together is made in collaboration with a social workplace that provides daytime activities for people with psychiatric disorders. In a period of two months a choreography was developed by mirroring various gestures from the production process of the social workplace. But instead of producing physical products, the 'workers' where asked to produce air, what leaded to a fictional assembly line that did not produce anything and leaves space open for imagination. The choreography was filmed and performed live. The workers reflect on their participation afterwards during video conversations. In collaboration with Mariko Kuwahara.